CO ZNAJD� W DZIALE MEMBERS ?
W �rodku znajdziesz 270 minut film�w, prezentowanych w formie streamingu. Kazdy film posiada dwie specjalnie przygotowane wersje, dla ��czy sta�ych, oraz dla modem�w. Gwarantuje to p�ynne odtwarzanie film�w, dla r�nych ��czy internetowych.
 KIEDY DODAWANE S� NOWE FILMY?
Serwis Mamuski.pl gwarantuje systematyczne aktualizacje. Dwa razy w miesi�cu zamieszczamy nowe filmy z mamu�kami, kt�re uwielbiaj� si� pieprzy�!
 JAKIE OPROGRAMOWANIE JEST WYMAGANE?
Do przegl�dania strefy members wymagana jest przegl�darka internetowa Internet Explorer, oraz Windows Media Player do odtwarzania film�w.
 CZY P�ATNO�CI S� ANONIMOWE?
Oczywi�cie! Wchodz�c do dzia�u members zachowasz pe�n� anonimowo��. W przypadku p�atno�ci SMS'em na Twoim rachunku telefonicznym us�uga b�dzie widnia�a jako premium sms. Natomiast je�eli dokonasz p�atno�ci kart� - us�uga b�dzie widoczna jako p�atno�� internetowa.
 JAK WEJ�� DO STREFY MEMBERS?
Wej�cie do strefy members jest p�atne. Wszystkie mo�liwe formy zap�aty znajdziesz po prawej stronie.
 CO WARTO WIEDZIE�?
P�atno�ci na stronach Okragle.pl obs�uguje Cashbill.pl. Je�eli b�dziesz mia� problem u�yj tego formularza. Kontakt z w�a�cicielem strony zawsze pod adresem email.

 

 

 

Copyright (c) 2005 Mamuski.pl
Wszelkie prawa zastrze�one. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek spos�b materia��w  zawartych na stronach tego serwisu jest zabronione.  P�atno�ci obs�uguje Cashbill.pl